Welkom bij UvBO

Stichting UVBO is een initiatief, ontstaan vanuit de ouders. Deze ouders zijn bewust van hun tekortkoming in de samenleving. Zij willen zelf goed participeren in de Nederlandse samenleving en deze ouders willen ook goed betrokken zijn bij de school van hun kinderen. De stichting heeft ten doel het versterken van de positie van ouders binnen de Nederlandse maatschappij door het verstrekken van informatieve, ondersteuning, scholing en advies op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur.

Op deze website kunt u alle informatie vinden over de doelstellingen en de activiteiten van onze stichting.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@uvbo.nl of via het contactformulier.

UvBo Tweets